BMW Group maakt gebruik van cookies.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maken de websites van BMW Group gebruik van cookies. BMW Group onderscheidt functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, het tonen van video's, het personaliseren van advertenties en het integreren van social media. BMW Group slaat geen persoonlijke gegevens op.
Extra informatie Doorgaan

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT SOLLICITANTEN.

Hierbij informeren wij jou over de verwerking van jouw persoonsgegevens door BMW Group Nederland B.V. (“BMW Group Nederland”) en jouw rechten op basis van de General Data Protection Regulation (“GDPR”).

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens en wie is de functionaris voor gegevensbescherming?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is voor je (potentiële toekomstige)  werkgever:


BMW Group Nederland
Einsteinlaan 5
2289 CC Rijswijk
+31 70 413 3222


Je kunt de functionaris voor gegevensbescherming bereiken op bovenstaand adres of via: uwprivacy@bmw.nl. De contactgegevens zijn ook te vinden op het internet.


Naast BMW Group Nederland zijn de betreffende BMW dealers verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij raden het daarom aan om ook het privacy statement van de betreffende BMW dealer(s) te raadplegen.

2. Welke categorieƫn persoonsgegevens worden gebruikt door mijn (potentiƫle toekomstige) werkgever en waar komen deze vandaan?

De categorieën persoonsgegevens betreffen jouw basisgegevens (zoals voornaam, achternaam, toevoegingen, contactgegevens (zoals privé adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres),  opleidingsniveau, jaren werkervaring en de persoonsgegevens die staan vermeld in jouw CV.

3. Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis worden mijn gegevens verwerkt?

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is het mogelijk aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens voor dit doeleinde is het gerechtvaardigd belang van BMW NL ten aanzien van de bewaking van kwaliteit van de dienstverlening aan klanten, onder bij reparaties of in dealervestigingen (artikel 6 lid 1 sub f GDPR).


Wanneer wij voornemens zijn jouw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden anders dan die hierboven zijn genoemd, zullen wij jou daarvan voorafgaand op de hoogte brengen.

4. Wie krijgt mijn gegevens?

Binnen onze organisatie zullen alleen die personen en afdelingen jouw persoonsgegevens ontvangen die deze gegevens nodig hebben om je sollicitatie te kunnen beoordelen. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan externe dienstverleners (bijvoorbeeld op het vlak van recruitmentdienstverlening) die ten behoeve van ons en op basis van schriftelijke instructies van ons jouw persoonsgegevens verwerken.

5. Welke rechten kan ik als betrokkene doen gelden?

Je kunt informatie opvragen over persoonsgegevens die op jou betrekking hebben op de manier zoals genoemd in hoofdstuk 1. Bovendien kun je onder bepaalde voorwaarden om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens vragen. Je kunt ook om beperking van de verwerking van jouw gegevens vragen. Tevens heb je de mogelijkheid om de door jou zelf verstrekte gegevens in een gestructureerde en leesbare vorm op te vragen. Je kunt deze rechten op elk moment doen gelden op de manier zoals genoemd in hoofdstuk 1.


Voorts heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) wanneer jij van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

6. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Informatie omtrent sollicitanten wordt tot vier weken na einde van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij toestemming is gegeven om de persoonsgegevens gedurende een jaar te bewaren. Na deze bewaartermijnen zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen.

7. In hoeverre zijn er geautomatiseerde geval-tot-geval beslissingen of maatregelen inzake profilering uitgevoerd?

We gebruiken geen geautomatiseerde verwerkingsprocessen om tot een besluit – inclusief profilering – te komen.

FEEDBACK